Maklumat Mailbox : SHARIFAH BINTI RAZALI

Jabatan
:
KPKT
Nama Jabatan
:
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Nama Bahagian
:
Bahagian Undang-Undang
Nama Unit
:
Unit Nasihat dan Gubalan
Nama Penuh
:
Sharifah binti Razali
Jawatan
:
Pegawai Undang-Undang
User ID / User name
:
sharifah.razali
Alamat E-mel
:
sharifah.razali@kpkt.gov.my
Mail Box
:
(Klik untuk akses Mail Box)
Kembali