Profil : Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Jabatan
:
KPKT - Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Alamat
:
Ketua Setiausaha
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 1 - 38, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
MALAYSIA
No. Telefon
:
603-8891 5000
No. Faksimile
:
603-8891 3182
Laman Web
:
Klik untuk Web
Alamat E-mel
:
pro@kpkt.gov.my
pentadbiran@kpkt.gov.my
Kembali