Profil : Jabatan Landskap Negara

Jabatan
:
JLN - Jabatan Landskap Negara
Alamat
:
Ketua Pengarah
Jabatan Landskap Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Tingkat 7, 11 & 15, Plaza Permata-IGB
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
MALAYSIA
No. Telefon
:
603-4047 0000
No. Faksimile
:
603-4045 2415
Laman Web
:
Klik untuk Web
Alamat E-mel
:
kpjln@kpkt.gov.my
Kembali