Profil : PPT(SPP)L1/JPN

Jabatan
:
JPN - Jabatan Perumahan Negara
Bahagian
:
Bahagian Skim Pinjaman Perumahan
Nama Unit
:
Cawangan Proses Pinjaman
Nama Penuh
:
PPT(SPP)L1/JPN
Jawatan
:
Penolong Pegawai Tadbir N27
Gelaran Jawatan
:
PPT(SPP)L1/JPN
No. Telefon (no. samb)
#
03-2087 4727
Talian Terus
:
03-2087 4727

Nota :
Kembali