PENYAMPAI
:
PERDANA MENTERIKATEGORI : UCAPAN PERASMIAN
TARIKH
:
09-Jan-2004HARI : Jumaat
MAJLIS
:
MAJLIS PERDANA PERKHIDMATAN AWAM KE-LIMA
TEMPAT
:
INTAN BUKIT KIARA
ISU
:
LAIN-LAINTEKS UCAPAN PENUH :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera

YB Menteri-Menteri

YBhg. Tan Sri Samsudin Osman
Ketua Setiausaha Negara

YBhg. Tan Sri Jamaluddin Ahmad Damanhuri
Ketua pengarah Perkhidrnatan Awam

Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian

1. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah S. W. T. Kerana dengan limpah, kurnia dan innayahnya dapat kita berhimpun pada hari jumaat yang mulia ini. Saya berbesar hati melihat begitu ramai peserta dan tetamu di majlis ini, termasuk para anggota pentadbiran dan anggota perkhidmatan awam. Sesungguhnya, gandingan dan hubungan mesra antara pemimpin politik dan pemimpin sektor awam perlu sentiasa ditingkatkan, kerana kita sama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan perkhidmatan awam negara.

2. Majlis ini diadakan pada masa yang sesuai, iaitu pada permulaan tahun baru. Ianya satu masa dimana kita banyak melakukan muhasabah dan membuat azam baru, bagi memperbaiki diri, keluarga dan sumbangan kita kepada masyarakat. Selaras dengan itu, saya ingin menyampaikan azam dan harapan saya terhadap perkhidmatan awam malaysia bagi tahun ini dan bagi masamasa akan datang. Namun, sebelum kita membuat sesuatu resolusi, adalah wajar jika kita sama- sama meninjau kembali pencapaian perkhidmatan awam sekian lama, agar kita dapat mengambil panduan dan pedoman darinya.

3. Di kalangan negara-negara membangun, perkhidmatan awam malaysia adalah antara yang terbaik dari segi peranan dansumbangan.Dari dahulu lagi, sewaktu negara mencapai kemerdekaan, kita telah mewarisi sebuah sistem perkhidmatan awam yang agak teratur daripada penjajah. Semenjak itu, perkhidmatan awam telah melalui pelbagai fasa pembinaan dan pembangunan yang pesat, untuk menjadi sebuah perkhidmatan yang lebih sempurna dan moden.

4. Dalam masa hampir setengah abad, perkhidmatan awam malaysia telah menangani pelbagai cabaran dalam usaha untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat, aman dan makmur. Dengan gandingan tenaga pasukan keselamatan, perkhidmatan awam telah berjaya mengalahkan ancaman pengganas komunis dan ancaman konfrontasi. Melalui jentera mageran - di mana saya juga telah memainkan peranan - perkhidmatan awam telah berjaya memulihkan ketenteraman awam dan demokrasi selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei. Perkhidmatan awam juga telah berjaya memberi kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik, walaupun parlimen digantung buat sementara waktu, walaupun kerajaan bertukar beberapa kali diperingkat negeri.

5. Dalam bidang pembangunan, jasa dan sumbangan perkhidmatan awam tidak dapat dinafikan. Di bawah kepimpinan empat perdana menteri, perkhidmatan awam Malaysia telah membantu kerajaan menggubal dan melaksanakan dasar-dasar yang menjayakan transformasi Negara dari sebuah negara miskin, yang bergantung semata-mata kepada sumber-sumber asli, kepada sebuah Negara membangun, maju dalam bidang perkilangan, perindustrian dan pelbagai sektor lagi. Di terajui oleh sektor swasta, kini malaysia menjadi negara dagang yang ke-17 terbesar di dunia.

6. Pada masa yang sama, perkhidmatan awam turut memastikan bahawa pembangunan ekonomi negara berlaku dengan adil dan seimbang. Malaysia diiktiraf sebagai sebuah model negara membangun yang berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dengan ketara. Kualiti hidup rakyat juga kian meningkat semenjak kemerdekaan dengan penambahan kemudahan kesihatan, perumahan dan pendidikan. Dalam menyampaikan semua ini - pembangunan ekonomi, peningkatan kualiti hidup, serta keamanan dan ketenteraman para anggota perkhidmatan awam telah memainkan peranan yang amat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipikul.

7. Justeru itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terhadap jasa dan khidmat setiap anggota perkhidmatan awam kepada rakyat dan negara selama ini. Penghargaan ini juga diberikan kepada bekas anggota perkhidmatan awam yang telah sama-sama menabur bakti dan telah membina landasan yang kukuh bagi usaha-usaha pembaikan yang seterusnya. Terima kasih di atas dedikasi dan pengorbanan saudara-saudari semua. Cabaran-cabaran bagi perkhidmatan awam Saudara dan saudari sekalian.

8. Perkhidmatan awam malaysia telah banyak berubah. Namun begitu, kadar perubahan dunia telah juga menjadi lebih pesat, lebih-lebih lagi dalam masa satu dekad yang lalu. Dunia kini semakin kompetitif dan semakin global, dan ini membawa cabaran besar kepada semua sektor dalam negara termasuk sektor awam.

9. Jika dahulu malaysia bersaing dengan sebilangan kecil negara membangun, kini malaysia harus bertanding dengan negara negara dari setiap pelusuk dunia. Ekonomi ekonomi yang dahulu tertutup kini telah menjadi lebih terbuka dan mula menyaingi malaysia di pasaran dunia. Ini termasuk ekonomi raksaksa seperti negara china yang sedang membangun dengan pantas sekali. Pada masa yang sama, negara-negara maju senantiasa mendesak negara-negara membangun supaya membuka pasaran mereka dan bersaing secara langsung dengan syarikat-syarikat asing. Ini semua bermakna usaha untuk membangunkan Malaysia telah menjadi lebih sukar dan lebih mencabar.

10. Perkhidmatan awam mempunyai peranan yang amat besar dalam menyahut cabaran ini, dalam menjadikan Malaysia lebih berdayasaing.Kita tidak boleh lagi bertanding atas kerendahan kos pekerja, atau atas penyediaan pakej insentif semata-mata. Kita sudah termasuk dalam kategori negara yang harus bersaing atas asas kualiti, sama ada kualiti barangan mahupun kualiti perkhidmatan. Ini termasuklah bagi perkhidmatan awam. Pelabur asing, usahawan tempatan, pekerja berpengetahuan tinggi, semuanya pasti akan berinteraksi dengan ahli perkhidmatan awam dalam menjalankan aktiviti mereka, dari hal-hal besar seperti permohonan permit eksport, kepada hal-hal kecil seperti pembaharuan paspot. Sektor swasta, sama ada orang asing atau tempatan, memerlukan perkhidmatan yang cekap dan memudahkan pekerjaan mereka. Jika perkhidmatan yang baik tidak dapat diberikan, peniaga dan pelabur akan mencari negara lain di mana kualiti perkhidmatan dipentingkan.

11. Begitulah derasnya arus dunia sekarang. Yang cepat dan efisien mendapat habuan luar biasa, sementara yang lambat dan tidak cekap mendapat sisa-sisa. Oleh itu, sektor awam harus menjadi pemberi khidmat dan pemudah cara kepada aktiviti sektor swasta. Malah, peranan sektor awam ini telah dua dekad dijelaskan melalui dasar persyarikatan malaysia, yang bermula pada tahun 1983.

12. Justeru itu, dari luar sempadan, kita menghadapi cabaran arus dunia yang semakin deras dan bergelora. Dari dalam pula, kita menghadapi cabaran besar untuk memenuhi keperluan-keperluan rakyat yang semakin bertambah. Dari tahun 1990 hingga 2002, jumlah penduduk malaysia telah bertambah dari 18 juta ke 24 juta, iaitu peningkatan sebanyak 33 peratus. Dalam jangkamasa yang sama, jumlah anggota perkhidmatan awam bertambah dari 1.06 juta ke 1.23 juta orang, iaitu sebanyak 16 peratus, separuh daripada kadar peningkatan penduduk negara. Peningkatan dalam beban kerja ini sedikit sebanyak telah dapat dikurangkan melalui sistem berkomputer dan pembaikan proses kerja. Walaupun begitu, kita tidak dapat menafikan bahawa tanggungjawab ahli perkhidmatan awam telah meningkat.

13. Tambahan lagi, masyarakat sekarang bermaklumat dan lebih berpengetahuan. Mereka lebih lebih sedar tentang hak-hak mereka dan kewajipan kerajaan. Mereka berupaya membandingkan pengalaman mereka dengan apa yang berlaku di negara lain, dan dengan itu merasa kurang sabar dengan mutu perkhidmatan yang tidak memuaskan. lsu-isu governans juga menarik perhatian mereka dan diberi perhitungan tinggi. Perkhidmatan awam bermutu, pengurusan awam yang baik dan telus dianggap sebagai hak mereka, sebagai satu permintaan yang wajar kerana mereka membayar cukai untuk mendapat perkhidmatan yang diberi.

14. Seperti perubahan arus dunia, kita juga tidak dapat lari dari peningkatan keperluan dan kesedaran rakyat. Apabila sesebuah negara menjadi semakin maju, dan rakyatnya semakin berpengetahuan, tuntutan atas kualiti perkhidmatan awam akan sentiasa meningkat. lni adalah satu cabaran, tetapi ia juga adalah satu perkembangan yang baik. Ahli-ahli perkhidmatan awam adalah dari kalangan rakyat juga, dan dengan itu rakyat bersama-sama perkhidmatan awam harus sentiasa meningkatkan kualiti dan mengejar pembaikan, supaya kita dapat menjadi satu masyarakat maju dalam ertikata yang sebenar. Pencapaian semasa perkhidmatan awam Saudara dan saudari sekalian.

15. Pihak kerajaan dan pihak perkhidmatan awam sendiri sedar akan cabaran-cabaran yang dihadapi, baik dari luar mahupun dari dalam negara. pelbagai usaha telah dilaksanakan atau sedang da1am proses pelaksanaan, bertujuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan tuntutan pelanggan.

16. Satu contoh ialah pembaikan proses kelulusan sijil kelayakan menduduki atau C.F.O. Hasil dari perundingan antara pegawai perkhidmatan awam dan wakil-wakil industri swasta, kini proses tersebut dipermudahkan dengan kewujudan pusat sehenti atau "one stop shop" di peringkat pihak berkuasa tempatan dan pentadbiran negeri. Pelanggan tidak perlu lagi berulang-alik ke pelbagai agensi untuk mendapatkan pelbagai tandatangan. Proses tersebut juga telah disingkatkan dengan mengurangkan bilangan agensi teknikal yang terlibat. Pengurangan ini adalah satu pendekatatan yang penting, kerana selain daripada mengorak struktur yang baru, kadangkala kita perlu juga memperbaiki prosedur asas yang lama. Peraturan yang lapuk, yang tidak lagi relevan, patut dilupuskan.

17. Satu lagi contoh usaha pembaikan ialah proses permohonan kad pengenalan diri. Pada masa dahulu, proses untuk mendapatkan kad pengenalan memerlukan tempoh menunggu enam bulan. Pemohon juga perlu berbelanja untuk beberapa keping gambar dan salinan surat surat pengesahan. Kini, pemehon tidak perlu lagi membawa gambar dan tempoh pengeluaran kad pengenalan telah dipendekkan ke dua bulan. Disamping itu kad pengenalan yang dikeluarkan, iaitu mykad, lebih berkualiti dan mampu menyokong pelbagai penggunaan.

18. Sebilangan langkah-langkah lain juga telah membawa kesan positif. Kemudahan membuat bayaran bil dan pembaharuan lesen di pejabat pos telah banyak meringankan beban pelanggan.Proses pengeluaran paspot baru telah dipendekkan kepada tiga hari. Urusan di pejabat kumpulan wang simpanan pekerja telah dipercepatkan. Pada masa hadapan, kemudahan kerajaan elektronik atau “e-government akan digunakan dengan lebih meluas. Usaha pemodenan dan pembaikan cara kerja tetap berterusan, seperti peningkatan penggunaan I.C.T. dan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti menyeluruh atau “Total Quality Management”.

19. Justeru itu, kerajaan sedar bahawa peningkatan mutu perkhidmatan awam harus diiringi dengan ganjaran dan penghargaan yang sewajarnya. Pelarasan gaji warga perkhidmatan awam telah berlaku tidak kurang dari sembilan kali semenjak tahun 1980, dengan kos sebanyak 10.8 bilion ringgit. Gaji purata ahli perkhidmatan awam telah meningkat 66 peratus dari tahun 1990 hingga tahun 2002. Selain gaji, ahli perkhidmatan awam juga menerima imbuhan tahunan, bayaran khas prestasi dan bantuan kewangan khas, sebanyak 18 kali dari tahun 1993 hingga tahun 2003. Ganjaran dan penghargaan ini akan terus diberikan, seiring dengan peningkatan mutu dan produktiviti di dalam sektor awam. Halatuju perkhidmatan awam Saudara dan saudari sekalian 20. Seperti yang telah saya katakan, perkhidmatan awam malaysia adalah antara yang terbaik di kalangan negara membangun. Usaha pembaikan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahawa kita berupaya untuk memenuhi beberapa keperluan pelanggan. Namun begitu, pencapaian kita selama ini tidak boleh membuatkan kita alpa tentang kelemahan yang masih terdapat dalam organisasi kita.

21. Kelemahan ketara ialah emej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. Walaupun beberapa langkah telah diambil, perkhidmatan awan masih dianggap birokratik, lembab, tidak mesra, tidak responsif kepada keperluan rakyat, serta tidak cekap dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama, tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa. Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kaki tangan kerajaan. Urusan tanah dan pembinaan misalnya, terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama, hingga bertahun tahun, walaupun semua syarat telah dipenuhi.

22. Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. Dan tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. Dengan itu, tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. Jika tidak, mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam.

23. Karenah birokrasi, layanan kurang mesra, dan gejala rasuah boleh menyebabkan perkhidmatan awam dipandang rendah. Rakyat akan menjadi sinis terhadap apa-apa usaha perkhidmatan awam, dan menganggap jentera perkhidmatan awam tidak boleh diharap. Para usahawan dan pelabur pula tidak akan berminat unuk membangunkan negara sekiranya ianya terlalu sukar dan menyusahkan.

24. Gejala rasuah, jika tidak di tangani dengan berkesan, akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong, walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. Selain aspek moral, kegiatan rasuah juga akan membawa ‘ripple effect’ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah.Kualiti infrastruktur, barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi, walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan.

25. Kelemahan-kelemahan ini, walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini, tidak boleh dibiarkan berlarutan. Ianya akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. Rakyat akan mundur dan menderita, dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. Dengan itu, matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan kelemahan kita, menangani cabaran yang kita hadapi, dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia. Bertaraf dunia dalam memenuhi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. Bertaraf dunia dalam produktiviti dan efisiensi. Bertaraf dunia dalam etika dan kebebasan dari rasuah.

26. Matlamat ini boleh dicapai sekiranya kita sebagai kakitangan kerajaan mempunyai keinginan untuk melihat matlamat ini menjadi satu realiti.Matlamat ini akan dapat dicapai sekiranya kita bersungguh-sungguh dalam mencapai status negara maju dan perkhidmatan awam moden, selaras dengan cita-cita besar wawasan 2020.

27. Ke arah ini, saya telahpun mengumumkan beberapa langkah untuk menangani masalah-masalah tertentu. Pasukan-pasukan petugas yang diketuai oleh menteri-menteri dan menteri besar/ketua menteri telah di tubuhkan untuk mengurangkan "red tape” dalam jentera kerajaan. Sementara itu, satu pelan integriti nasional sedang digubal, dan sebuah institut etika awam malaysia akan ditubuhkan. Kajian sedang dijalankan untuk menyusunsemula pejabat daerah, pejabat tanah dan pihak berkuasa tempatan. Dari segi pentadbiran tanah, pasukanpasukan khas atau "flying squads" akan diperkenalkan untuk menangani tunggakan besar yang terdapat di pejabat-pejabat tanah. Setiap agensi kerajaan telah diarahkan untuk memberi perhatian khusus kepada perbaikan khidmat kaunter. Saya juga telah mengarahkan supaya borang kepuasan pelanggan dikemaskini supaya rakyat dapat memberi maklum balas mengenai kualiti perkhidmatan di kaunter-kaunter servis.

28. Di samping langkah-langkah ini, inisiatif-inisiatif tambahan perlu diambil untuk mewujudkan satu perkhidmatan awam bertaraf dunia. Inisiatif tersebut harus dijalankan secara berterusan, dan memberi fokus kepada lima penekanan :

- Pertama, minda dan sikap yang mengejar kecemerlangan; - Kedua, etika yang luhur;

- Ketiga, pembangunan tenaga manusia yang berpengetahuan dan mahir;

- Keempat, budaya kerja yang prestasi; - Kelima, daya kepimpinan yang kukuh.
29. Penekanan pertama, iaitu perubahan minda dan sikap, adalah prinsip yang paling penting untuk menggerakkan perkhidmatan awam ke tahap dunia. Manusia adalah penggerak utama segala usaha. Prasarana, teknologi, sistem dan peralatan adalah penting tetapi ianya tidak dapat menjamin kejayaan. Sekiranya kita berjaya mengubah minda dan sikap manusia, cabaran-cabaran yang lain mudah diatasi. Namun, kita lebih mudah menganjakkan bukit, mengubah haluan sungai, mendirikan bangunan pencakar langit, dan merobohkan struktur gergasi, daripada mengubah minda dan sikapmanusia.

30. Oleh itu, tumpuan pertama kita haruslah kepada pemupukan minda dan sikap kakitangan perkhidmatan awam yang positif. Kita semua perlu mempunyai kesedaran bahawa kita adalah “civilservant" dalam ertikata sebenar. Rakyat adalah pelanggan kita. Tugas utama kita tidak lain tidak bukan untuk memelihara kepentingan rakyat dan berusaha menambahkan kesejahteraan rakyat. Justeru itu, budaya "mesra rakyat" dan mementingkan kemudahan pelanggan, samada masyarakat umum, sektor swasta, pelancong atau pelabur asing, hendaklah menjadi pegangan harian perkhidmatan awam.

31. Kebanyakan dari kita sedia mengatakan bahawa kita mementingkan pelanggan, tetapi hakikatnya kita lebih melihat kepada sistem atau proses dalaman, tanpa benar-benar melihat impaknya kepada para pelanggan. Jenis pemikiran ini harus diperbaiki. Kita harus menjadikan pelanggan tumpuan utama kita dengan memahami selokbelok keperluan mereka dan mengalu-alukan maklumbalas mereka. Kadangkala perubahan yang dimahukan pelanggan begitu kecil, seperti papan tanda yang lebih besar. Dengan berlandaskan kefahaman keperluan pelanggan, sebarang perubahan terhadap sistem, prosedur, syarat dan cara berinteraksi, akan menjadi lebih fokus dan berfaedah kepada rakyat.

32. Pernupukan minda dan sikap juga harus ke arah meningkatkan sifat inginkan kecemerlangan. Dengan ciri-ciri ini, kakitangan awam akan sentiasa memikirkan cara-cara baru untuk memperbaiki perjalanan tugas dan perkhidmatan kepada pelanggan, tanpa menunggu arahan. Bagi pegawai atasan, mereka akan berusaha membudayakan kecemerlangan dan merancang usaha pembaikan secara berterusan. Prosedur-prosedur akan dikaji, birokrasi dikurangkan, ketelusan dan kemesraan ditingkatkan, dan aduan diselesaikan. Tanggapan masyarakat bahawa pegawai-pegawai kerajaan malas, tidak mahu berusaha, senang berpuas hati, akan lenyap dengan sendirinya.

33. Penekanan kedua, iaitu etika yang luhur, ada hubungkait rapat dengan prinsip pertama. Nilai dan etika mempastikan integriti perkhidmatan awam, serta meningkatkan keupayaan penjawat awam untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada negara. Etika yang kukuh, akan menjamin bahawa kakitangan kerajaan rnemberi khidmat yang adil dan sempurna kepada rakyat dan pelanggan. Tidak kurang penting, ia menjadi benteng kepada kejadian rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.

34. Kita harus menanam komitmen yang sepenuhnya kepada etika pentadbiran awam dalam sanubari setiap anggota kerajaan. Kita harus melafazkan semula komitmen kita kepada nilai-nilai murni yang telah lama kita cuba terapkan dalam perkhidmatan awam, iaitu bersih, cekap, amanah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, sabar, disiplin diri, bekerjasama, berbudi mulia, bersyukur, setia, dan menghargai masa.

35. Etika perkhidmatan awam juga menuntut supaya perihal kewangan dibelanjakan dengan bijak, jimat dan cermat. Amanah rakyat kepada perkhidmatan awam ialah supaya wang yang diperolehi daripada pembayar cukai diurus dengan baik. Pembaziran tidak harus berlaku akibat perancangan dan pelaksanaan yang kurang berfaedah. Rakyat mengharapkan supaya wang dibelanjakan bagi tujuan-tujuan yang wajar, dengan mengutamakan fungsi daripada keindahan rupa sematamata.

36. Bagi memastikan perkhidmatan awam terus berlandaskan etika yang kukuh, adalah penting bagi pihak pengurusan mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada tingkahlaku yang berbudi mulia. Sebaliknya, sebarang kegiatan penyelewengan dan pecah amanah harus dijawab dengan tindakan yang tegas dan pantas. 1ni akan memberi mesej yang jelas bahawa perkhidmatan awam mengutamakan penghayatan nilai dan etika yang luhur di kalangan kakitangannya.

37. Sekiranya manusia adalah penggerak utama perkhidmatan awam, maka penekanan yang ketiga, iaitu pembangunan tenaga manusia, haruslah menjadi satu keperluan asas bagi mewujudkan perkhidmatan awam bertaraf dunia. Tanpa peningkatan pengetahuan dan kemahiran, sukarlah bagi kakitangan awam untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik,serta menggubal atau melaksanakan dasar.

38. Perkhidmatan yang kaya dengan pengetahuan dan kemahiran menjadi lebih relevan dan penting alam era masyarakat berasaskan ilmu iaitu knowledge based society". Di dalam era ini maklumat dan ilmu sentiasa bertambah. Pengetahuan yang relevan dan berguna bagi satu ketika cepat menjadi lapuk. Masyarakat umum juga lebih berpengetahuan dan kerana mereka mendapat pendedahan kepada maklumat terkini menerusi pelbagai saluran, internet dan media asing.

39. Dalam keadaan begini warga perkhidmatan yang lembab dan malas untuk menambah ilmu akan ketinggalan dan menjadi kurang produktif. Oleh kerana ilmu baru itu direka sepanjang waktu, pembelajaran dan latihan adalah kritikal dalam usaha membangunkan perkhidmatan awam negara.

40. Kursus yang ada sekarang mungkin perlu diperkukuhkan lagi untuk mengambilkira kemahiran masakini yang diperlukan bagi seorang kakitangan kerajaan. Latihan yang memupuk minda, sikap dan etika yang sihat harus dipertingkatkan. Semangat mengejar ilmu dan kecemerlangan secara proaktif perlu dipupuk. Kursus berkomunikasi, terutamanya kepada pelanggan, harus dilaksanakan.

41. Dalam hubungan ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya kakitangan perkhidmatan awam dilengkapkan dengan kemahiran berbahasa inggeris di samping bahasa melayu. Komunikasi dengan dunia luar dan sektor swasta banyak dikendalikan dalam bahasa inggeris. Bagi halhal diplomasi dan perundingan, misalnya, kemahiran dalam bahasa inggeris merupakan satu aset. Kemahiran dalam bahasa inggeris juga dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang, kerana ia membuka jalan kepada pelbagai peluang komunikasi dan penimbaan ilmu.

42. Penekanan keempat ialah budaya dan persekitaran kerja yang mengutamakan prestasi. Budaya ini menuntut supaya prestasi diukur. Selaras dengan itu, perkhidmatan awam perlu mempunyai piawaian dan penanda aras ("benchmark‘‘) yang jelas, bagi memberi panduan kepada kakitangan. Piawai dan penanda aras demikian akan membolehkan pihak pengurusan menilai prestasi dengan lebih baik.

43. Budaya dan persekitaran prestasi juga menuntut supaya prestasi yang baik diberi pengiktirafan dan ganjaran yang sewajarnya. Didalam hal ini, adalah penting bagi ketua-ketua jabatan memastikan bahawa pengiktirafan dan ganjaran diberi kepada mereka yang benar-benar layak sahaja. Mereka yang hanya pandai bercakap manis tetapi tidak mahir bekerja harus diberi nasihat dan tunjuk ajar, manakala mereka yang tekun bekerja dan mencapai matlamat harus diiktiraf dan diberi ganjaran yang setimpal.

44. Di dalam usaha menyediakan persekitaran yang mementingkan prestasi, perkhidmatan awam harus berusaha menarik dan mengekalkan mereka yang berkebolehan dan berbakat, dengan tidak mengira usia, jantina dan sebagainya.

45. Penekanan kelima mementingkan mutu kepimpinan. Bagi mana-mana entiti pun, baik sebuah negara, sebuah organisasi, atau sebuah syarikat, kepimpinan adalah kritikal. Kepimpinan boleh menentukan sarna ada satu-satu entiti itu berjaya atau gagal, samada ianya berfungsi cemerlang atau dalam serba kekurangan. Kepimpinan yang bijak dapat memberi wawasan dan pemikiran strategik kepada sesuatu pertubuhan. Kepimpinan yang berwibawa juga dapat memberi inspirasi dan dorongan yang baik kepada kakitangan dan dapat menggembeling seluruh tenaga pertubuhan untuk bergerak pantas ke arah matlamat yang telah di tetapkan. Pemimpin yang baik akan dengan sendirinya menjadi teladan kepada kakitangannya.

46. Begitulah juga dengan perkhidmatan awam. Adalah penting bagi pengurusan atasan untuk mengesan, melatih dan menempatkan anggota-anggota yang berkaliber untuk menjadi pemimpin di jabatanjabatan. Ini bukanlah satu perkara baru bagi perkhidmatan awam malaysia, tetapi kita masih melihat sebilangan pejabat kerajaan yang bergerak dengan kurang teratur, kurang cergas dan tidak berkesan.

47. Ketua-ketua dan pemimpin perkhidmatan awam ini setiap peringkat harus berikrar untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Mereka perlu bertanya diri sendiri, bagaimana mereka boleh memperbaiki lagi prestasi diri dan jabtan masing-masing. Hanya dengan kepimpinan yang mantap dan keinginan yang tinggi untuk maju, yang dilafazkan di setiap unit, di setiap bahagian di setiap jabatan, di setiap pejabat dan di setiap kementerian, maka dapat perkhidmatan awam negara maju kehadapan.

48. Sehubungan dengan itu, saya sedar bahawa kepimpinan pclitik juga harus menunjukkan teladan yang baik. Tidak ada gunanya pegawai-pegawai kanan yang saya arahkan untuk menunjukkan teladan yang baik, sekiranya para pemimpin politik sendiri tidak menggambarkan ciri-ciri etika kerja yang juga baik. Jika kepimpinan politik terlibat dalam rasuah atau pun tidak cekap dalam melaksanakan tugas, bagaimana mereka hendak mengharapkan pegawai-pegawai di bawah pimpinan mereka untuk berkhidmat dengan baik?. Jadi bagi pihak semua pemimpin politik, saya juga ingin membuat resolusi tahun baru. Pemimpin politik di bawah pentadbiran saya akan menunjukkan teladan yang baik dalam melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan. Saya akan pastikan bahawa tidak ada tempat dalam pentadbiran saya untuk pemimpin politik yang cakap tidak serupa bikin.

49. Inilah yang saya maksudkan dengan ungkapan "Bekerja Bersama Saya, dan Bukan Untuk Saya“. "We are accountable to each other and to the people”. Bagi saya, lebih dari itu, saya “accountable" bertanggungjawab akhirnya kepada Allah S.W.T. di hari perhitungan. Ingatlah, kita telah diberi amanah, kita mesti beramanah. ”we hold the people’ s trust, wemust therefore be trusted" .

Sekian, terima kasih.

Sumber : Pejabat Perdana Menteri